Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Pismo Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych do Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

 

 

 

 

 

 

FEDERACJA
ORGANIZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW GEODEZYJNYCH
 
ul. Czackiego 3/5 00-043 Warszawa   tel./fax (022) 8273843
 
 
 
 
Geodezyjna Izba
Gospodarcza
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel./ fax: (0-22) 827 38 43
e-mail: biuro@gig.org.pl
 
 
Polska Geodezja Komercyjna
Krajowy Związek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych
ul. Przyce 20
01-252 Warszawa
tel./fax (0-22) 532 80 59
e-mail:
kzpfgk@geodezja-komerc.com.pl
 
 
Zachodniopomorska
Geodezyjna
Izba Gospodarcza
ul. 5 Lipca 22/1
70-376 Szczecin
tel./fax (0-91) 484 66 57
e-mail:
zgig@geodezja-szczecin.org.pl
 
Warszawa, dn. 30.08.2010 r.
L.dz. 35/2010
 
Pani
Jolanta Orlińska
Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Warszawa
                  
              Rada Federacji Organizacji Przedsiębiorców Geodezyjnych, zgromadzona na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2010 r., z dużym zadowoleniem przyjęła, przedstawiane na Walnych Zgromadzeniach organizacji geodezyjnych oraz konferencjach w Elblągu i Krakowie, kierunki zasadniczych zmian w organizacji i podziale zadań administracji geodezyjnej. Rada stoi na stanowisku, iż tylko sprawna, nowoczesna i odbiurokratyzowana Służba Geodezyjna może spełnić oczekiwania społeczeństwa informacyjnego w świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępie i wykorzystaniu geodezyjnych zasobów informacyjnych zarówno przez administrację publiczną, gospodarkę, społeczeństwo i przedsiębiorców geodezyjnych.
Kierunki zmian, prezentowane przez Głównego Geodetę Kraju odzwierciedlają naszym zdaniem główne idee przedstawione przez Federację w projekcie nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego już w 2007 roku.
 
Na posiedzeniu Rady Federacji opracowano wspólne wnioski uchwalone                w bieżącym roku na Walnych Zgromadzeniach; Geodezyjnej Izby Gospodarczej, Polskiej Geodezji Komercyjnej i Zachodniopomorskiej Geodezyjnej Izby Gospodarczej, które uznano za priorytet w najbliższych pracach podejmowanych przez GUGiK:  
1.     Niezwłoczne podjęcie, przez GUGiK, prac nad standardami technicznymi  
      dla opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dotyczących:
-  map do celów projektowych,
-  rozgraniczeń i wznawiania znaków granicznych,
- podziałów nieruchomości zarówno pojedynczych jak i pod inwestycje 
   liniowe,
-  scaleń i podziałów nieruchomości budowlanych,
-  map do postępowań sądowych: zasiedzeń, działu spadków, ustalania     
   służebności gruntowych w tym służebności przesyłu.
- scaleń i wymiany gruntów rolnych.
-  wykonywania prac geodezyjnych w technologii GNSS.
2.     Podjęcie zdecydowanych działań usprawniających funkcjonowanie 
      Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, szczególnie                    
      w  zakresie obsługi przedsiębiorców geodezyjnych.
 
3. Odblokowanie rynku inwestycji drogowych dla prac geodezyjnych, z którego poprzez kompleksowo ogłaszane przetargi na prace przygotowawcze, mapy do celów projektowych, mapy podziałowe, pozyskiwanie gruntów pod inwestycje drogowe oraz geodezyjne prace realizacyjne, firmy geodezyjne przestały być stroną w postępowaniu przetargowym, a obniżanie kosztów kontraktów z reguły odbywa się ich kosztem.
4. Uproszczenie procedur związanych z podziałami nieruchomości poprzez likwidację decyzji administracyjnych o zatwierdzaniu tych podziałów. Mapa podziału przyjęta do zasobu powinna być podstawą do dalszych działań prawnych podobnie jak to uregulowano dla obszarów rolnych.
5. Przeniesienie regulacji dotyczących podziałów nieruchomości do Prawa Geodezyjnego                 i Kartograficznego.
6. Uporządkowanie spraw związanych z uprawnieniami geodezyjnymi z nadaniem im odpowiednio wysokiej rangi.
 
Nadmieniamy, iż ww. wnioski już wielokrotnie były zgłaszane do GUGiK, jednak do dnia
dzisiejszego nie zostały ujęte w pracach tej instytucji.
Jednocześnie ze swojej strony deklarujemy chęć podjęcia współpracy z GUGiK w zakresie
tworzenia nowych przepisów prawnych oraz wszelkich działań związanych z doskonaleniem
naszej branży.
 
              W związku z powyższym zwracamy się do Pani Prezes o wyznaczenie terminu spotkania z Radą Federacji, w celu omówienia przedstawionych problemów i kierunków podjętych przez GUGiK działań.
 
                                                                                  
                                                                                                                                                       
                                                               Przewodniczący Rady Federacji
                                                                               Wojciech Matela
                                                                                    Prezes GIG   
                                                                                                   
 
 

 

 


Do pobrania:


Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2023
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2