Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Komunikat Geodezyjnej Izby Gospodarczej


     W dniu 26.01.2011 roku, z funkcji prezesa GIG oraz członka Rady Geodezyjnej Izby Gospodarczej zrezygnował Kolega Wojciech Matela.

Rada GIG przyjęła do wiadomości tę rezygnację. Pełnienie funkcji Prezesa, do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia członków Izby, powierzono Koledze Bogdanowi Grzechnikowi  wiceprezesowi GIG.

Rada GIG pod przewodnictwem Bogdana Grzechnika w uzgodnieniu z Komisją Rewizyjną oraz Przedstawicielami Regionalnymi ustaliła, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2011 roku w Centrum Szkolenia Konferencyjnego KZRS przy ul. Odrębnej 4 w Warszawie.

Będzie ono poprzedzone  (12.04.2011r) Sympozjum pod tytułem: „Problemy geodezyjne i formalno-prawne przy projektowaniu i budowie dróg oraz linii kolejowych”

Natomiast myślą przewodnią Walnego Zgromadzenia będzie hasło: „Geodeto pilnie zadbaj o prestiż swojego zawodu”. Będziemy między innymi rozmawiać o następujących sprawach:

- o sytuacji i problemach wykonawstwa geodezyjnego w warunkach kryzysowych, (między innymi o jakości prac przy bardzo niskich cenach),

- o stanie naszych przepisów prawnych i metodach ich udoskonalenia (między innymi o Prawie Geodezyjnym i Kartograficznym),

- na temat standardów technicznych i konieczności wyposażenia Głównego Geodety Kraju w pełnomocnictwo do ich wydawania,

- o zawłaszczanie naszego zawodu przez inne branże i metodach przeciwdziałania takim praktykom,

- o konieczności przywrócenia prawa do bezpośredniego udziału w przetargach firmom geodezyjnym (szczególnie dotyczy to  dróg i kolei),

- na temat partnerskiej współpracy pomiędzy wykonawstwem a administracją geodezyjną,

- o patologiach i ich likwidacji przy opłatach za przyjmowanie opracowań geodezyjnych do zasobu oraz przy kontroli tych prac,

- na temat uprawnień zawodowych, między innymi o liczbie specjalności a także drugim stopniu specjalizacji dla wykonywania opracowań geodezyjno-prawnych,

- o celowości powrotu do dyskusji, przy udziale wszystkich organizacji geodezyjnych, na temat partnerskiej wizji samorządu zawodowego geodetów.

Szczegółowy program Walnego Zgromadzenia oraz Sympozjum będzie wkrótce opracowany i podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej www.gig.org.pl.  Przedstawimy także Plan Pracy Izby na 2011 i 2012 rok.  

Do udziału w Sympozjum w dniu 12 kwietnia 2011 roku już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych (geodetów, drogowców, pracowników administracji, prawników, rzeczoznawców majątkowych oraz inne zajmujące się tą tematyką osoby). Druki zgłoszeń zamieścimy także na stronie internetowej.

Natomiast do licznego udziału w obradach Walnego Zgromadzenia oprócz członków GIG zachęcamy i zapraszamy także sympatyków Izby oraz wszystkich geodetów, których interesuje włączenie się do dyskusji   na przedstawione, bardzo ważne dla nas wszystkich tematy. Będziemy zobowiązani za aktywny i czynny udział w porządkowaniu tej wyjątkowo ważnej dla rozwoju gospodarczego dziedziny.

Bieżące korzyści dla firm wynikające z przynależności do Izby znajdziecie Państwo także na stronie internetowej GIG.

Praca społeczna ostatnio niestety nie jest w modzie. Dlatego na zakończenie zacytuję Arystotelesa:

„Człowiek jest w pełni człowiekiem dopiero wtedy, kiedy obok troski prywatnej ma również troskę publiczną”

Sądzę, że geodeci wielokrotnie taką troskę pokazywali i w dalszym ciągu tak będzie.

 

Serdecznie pozdrawiam Koleżanki

i Kolegów i zapraszam do współpracy


Bogdan Grzechnik
Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2023
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2