Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
XXI Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej


                                                          Hasło Walnego Zgromadzenia:

                                „PRZYSPIESZENIE REALIZACJI INWESTYCJI” 

ZAWIADOMIENIE

               Na podstawie Art. 20 pkt. 10 Statutu Geodezyjnej Izby Gospodarczej Rada Izby zwołuje w dniu 20 czerwca 2013 r. (czwartek) XXI Walne Sprawozdawczo  - Wyborcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Obrady Zgromadzenia odbywać się będą w Warszawie w Centrum Szkoleniowo Konferencyjnym   KZRS  „SCH”   przy ul. Odrębnej 4,  sala Nr 34,   piętro III

I ZEBRANIE RADY IZBY

W dniu 19 czerwca 2013 roku o godz. 1700 odbędzie się krótkie spotkanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej oraz  Przedstawicieli Regionalnych w sali nr 16, piętro I

Wspólna kolacja przewidziana jest o godzinie 1930 .

II WALNE ZGROMADZENIE

XXI Walne Zgromadzenie Członków GIG oraz jej sympatyków rozpocznie się w dniu  20 czerwca 2013 roku o godzinie 900 w pierwszym terminie i godzinie 930 w drugim terminie.

1.     Rejestracja członków XXI Walnego Zgromadzenia GIG – wydanie mandatów,

2.     Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i powitanie przybyłych gości,

3.     Przyjęcie porządku dziennego obrad,

4.     Powołanie przewodniczącego obrad,

5.     Wystąpienia zaproszonych gości,

6.      Powołanie komisji Walnego Zgromadzenia:

a)      mandatowej,

b)      skrutacyjnej,

c)      wnioskowej,

7.     Sprawozdanie komisji mandatowej,

8.     Sprawozdanie Prezesa GIG z działalności Izby od ostatniego Walnego Zgromadzenia,   

9.     Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

10. Dyskusja nad sprawozdaniami,

11. Prezentacja proponowanych zmian w Statucie Izby,

12. Dyskusja nad projektem zmian,

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian do Statutu Izby,

11 15   -   11  30               Przerwa kawowa

14. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom organów Izby,

15. Przyjęcie skorygowanego projektu budżetu na 2013 r. i projektu budżetu na 2014 rok,

16. Wybory Prezesa Izby,

17. Wybory Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,

18. Ukonstytuowanie się Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,

19. Sprawozdanie komisji wnioskowej,

20. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków,

21. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa  Izby,

 Zamknięcie XXI  Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia GIG.

15 00      Obiad

                                                                                                                     Prezes GIG

                                                                                  Bogdan Grzechnik    


Do pobrania:


Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2023
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2