Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w dniu 25 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że:
art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne  jest niezgodny z artykułem 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;
 W/w przepis traci moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakwestionowany przez RPO przepis upoważniał ministra właściwego ds. administracji publicznej do określenia wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jak również za czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, za udzielanie informacji, wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, uwzględniając potrzeby różnych podmiotów oraz konieczność zapewnienia środków na aktualizację i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W uzasadnieniu orzeczenia sędzia sprawozdawca Stanisław Rymar, powiedział, że opłaty za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu mają charakter danin publicznych w rozumieniu artykułu 217 konstytucji. Poza tym art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy Pgik jest niezgodny także z artykułem 92 ust. 1 Konstytucji RP, ponieważ nie reguluje wszystkich elementów stosunku daninowego oraz pozostawia organom władzy wykonawczej pełną swobodę decyzyjną w zakresie kształtowania wysokości opłat oraz metod ich obliczania.

Trybunał Konstytucyjny przychylił się do wniosku przedstawiciela Sejmu i odroczył o 12 miesięcy wejście w życie orzeczenia.

                                                                                                                                  Z poważaniem,

                                                                                                                                   Rafał Piętka

                                                                                                                                   Prezes GIG
Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2024
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2