Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Zaproszenie do współpracy w ramach klastra GEOPOLI

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

      Mam zaszczyt poinformować Państwa o podjętych przez naszą izbę we współpracy z Politechniką Warszawską oraz innymi największymi uczelniami w Polsce działaniach, zmierzających do realizacji inicjatywy w postaci klastra GEOPOLI.

Wszystkich Państwa zapraszam do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Jego celem jest podniesienie konkurencyjności i zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów firm wchodzących w skład klastra, wymiana wiedzy oraz stworzenie możliwości wprowadzania przez nie innowacyjnych produktów i usług na rynek.

Realizacja tak wyznaczonego przez nas celu przedsięwzięcia zapewni jego członkom:

·         dostęp do szerokiej sieci informacji w zakresie planowanych i realizowanych inicjatyw podejmowanych w ramach branży geodezyjno-kartograficznej i jej pokrewnych;

·         wsparcie w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie z funduszy strukturalnych i innych programów Unii Europejskiej;

·         dogodne warunki dla kooperacji uczelni wyższych, podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sfery publicznej, skierowanych na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz zasobów materialnych i niematerialnych w obszarach geodezji i kartografii oraz branż pokrewnych;

·         profesjonalne  wsparcie projektowych inicjatyw o wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i transregionalnym na rzecz członków klastra;

·         tworzenie ram dla zdobywania praktycznych umiejętności przez studentów uczelni będących członkami klastra w zrzeszonych w nim firmach;

·         warunki dla integrowania i scalania środowiska geodezyjno-kartograficznego i branż pokrewnych na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-komercyjnym –dla wzmocnienia ich przewagi konkurencyjnej.

Skierowana do Państwa inicjatywa realizowana będzie w oparciu o dobrowolny udział członków klastra w proponowanych projektach i innych przedsięwzięciach.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą inicjatywą, do udziału w której serdecznie zapraszam i chcieliby Państwo otrzymać więcej szczegółów na jej temat (umowę klastra oraz regulamin) czy też być jej sygnatariuszami,  proszę o przesyłanie  zgłoszeń drogą mailową na adres: biuro@gig.org.pl

                                                                                                                 Z wyrazami szacunku

                                                                                                              Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej

                                                                                                                                      Rafał Piętka

 
Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2024
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2