Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Zawiązanie Klastra GeoPoli

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

      Mam zaszczyt poinformować Państwa, że w  dniu 8 września 2014 r.  na Politechnice Warszawskiej podpisano umowę o powołanie klastra GeoPoli. Sygnatariuszami umowy jest 29 podmiotów, w tym 7 jednostek uczelnianych (Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydział Inżynierii Lądowej  i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej), 3 organizacje zrzeszające geodetów (Geodezyjna Izba Gospodarcza, Polska Geodezja Komercyjna   i  Stowarzyszenie Geodetów Polskich) oraz 19 firm geodezyjno-kartograficznych z całej Polski. W spotkaniu uczestniczył Pan dr inż.  Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju. Umowa jest następstwem porozumienia zawartego pomiędzy uczelniami wyższymi oraz Geodezyjną Izbą Gospodarczą i Polską Geodezją Komercyjną w dniu 15 maja 2014 r. w Dubiecku.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie konkurencyjności i zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów uczelni i firm wchodzących w skład klastra, wymiana wiedzy oraz stworzenie możliwości wprowadzania  przez firmy należące do klastra innowacyjnych produktów i usług na rynek.                                  

 

Udział w klastrze zapewni jego członkom:

- dostęp do  szerokiej sieci informacji w zakresie planowanych i realizowanych inicjatyw podejmowanych w ramach branży geodezyjno-kartograficznej i jej pokrewnych;

- wsparcie w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie z funduszy strukturalnych i innych programów Unii Europejskiej;

- dogodne warunki dla kooperacji uczelni wyższych, podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sfery publicznej, skierowanych na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz zasobów materialnych i niematerialnych w obszarach geodezji i kartografii oraz branż pokrewnych;

- profesjonalne  wsparcie projektowych inicjatyw o wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i transregionalnym na rzecz członków klastra;

- tworzenie ram dla zdobywania przez studentów uczelni będących członkami klastra praktycznych umiejętności  w firmach w nim zrzeszonych;

- warunki dla integrowania i scalania środowiska geodezyjno-kartograficznego i branż pokrewnych na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-komercyjnym dla wzmocnienia ich przewagi konkurencyjnej. 

            Do Klastra GeoPoli można nadal przystąpić, jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Członkiem klastra może zostać instytucja, przedsiębiorca oraz organizacja, prowadząca działalność związaną z sektorem geodezyjnym czy też  pokrewnymi lub oferująca usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora. Jeśli są Państwo zainteresowani naszą inicjatywą, do udziału w której serdecznie zachęcam i chcieliby Państwo otrzymać więcej szczegółów na jej temat (umowę klastra oraz regulamin) proszę o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: biuro@gig.org.pl

                                                                    Z wyrazami szacunku

                                                                    Prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej

                                                                                     Rafał Piętka

 

 
Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2023
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2