Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
XXIII Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

                                        ZAWIADOMIENIE

                        Na podstawie Art. 20 pkt 10 Statutu Geodezyjnej Izby Gospodarczej Rada Izby   zwołuje w dniach 26 i 27 czerwca 2015 r. (piątek, sobota) XXIII Walne Sprawozdawcze   Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

    Obrady Zgromadzenia odbywać się będą w Rzeszowie w Hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów, Al. Kopisto 1, sala Millenium.

    I SEMINARIUM

W pierwszym dniu tj. 26 czerwca 2015 roku (piątek) w godzinach od 12.00 do 16.00  odbędzie się seminarium.

Program seminarium:

1.  Geodezja w Polsce –współpraca czy rywalizacja?- dr hab. inż. Radosław Wiśniewski Prof. UWM.

2. Społecznościowy charakter systemu geodezji praktycznej w Polsce w ujęciu prakseologicznym  

    - mgr inż. Władysław Baka.

3.  Prace geodezyjne - problemy podejmowane aktualnie w orzecznictwie sądowym - dr Ewa Prejs.

Na seminarium zapraszamy członków Izby oraz wszystkich chętnych, zainteresowanych w/w problematyką. Koszt udziału w seminarium wynosi: 80 zł dla członków Izby, 120 zł dla innych zainteresowanych. Kwota ta obejmuje koszty organizacyjne seminarium, koszty wynajmu sali, serwis kawowy. Obiad jest dodatkowo płatny 55 zł/os.  W przypadku zamówienia obiadu prosimy o dokonanie płatności w Hotelu w dniu seminarium.

Uprzejmie prosimy o dokonanie płatności za seminarium w terminie do dnia 9 czerwca 2015 r. na konto Geodezyjnej Izby Gospodarczej:  Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie ul. Jasna 1, numer rachunku: 61 1240 6175 1111 0000 4574 9045

Druk zgłoszeniowy przekazujemy w załączeniu.

II ZEBRANIE RADY IZBY

W dniu 26 czerwca 2015 roku o godz. 1730 odbędzie się krótkie spotkanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej oraz Prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego   i Przedstawicieli Regionalnych.

O godzinie 1930  przewidujemy uroczystą kolację.

III WALNE ZGROMADZENIE

XXIII  Walne  Zgromadzenie  Członków  GIG  rozpocznie się w dniu  27 czerwca 2015 roku  o godzinie 900 w pierwszym terminie i godzinie 930 w drugim terminie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM XXIII WALNEGO ZGROMADZENIA

800 – 900           Rejestracja uczestników i wydawanie mandatów.

                       

930 – 940           Otwarcie obrad i powitanie przybyłych gości.

940 – 1030         Przyjęcie porządku dziennego obrad.

                         Powołanie Przewodniczącego obrad.

                         Wystąpienia zaproszonych gości.

 

1030 – 1045       Powołanie Komisji Walnego Zgromadzenia:

                        a) mandatowej,

                        b) skrutacyjnej,

                        c) wnioskowej.

                        Sprawozdanie Komisji mandatowej.

 

1045 – 1115       Sprawozdanie  Prezesa GIG Rafała Piętki  z działalności Izby   od 15 czerwca 2014 r. do 27 czerwca 2015 r.

                            Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

                             Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

1115 – 1130       Przerwa kawowa.

1130 – 1145       Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom organów Izby.

 

1145– 1355        Prezentacja proponowanych zmian w Statucie Izby.

                        Dyskusja nad projektem tych zmian.

                        Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Izby.

                        Prezentacja proponowanych zmian w Regulaminach.

                        Dyskusja nad projektem tych zmian.

                        Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminów.

                                    

1355 – 1405     Podjęcie uchwały w sprawie wniosku Rady Izby o nadanie tytułu Honorowego Członka Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

 

1405 – 1415     Przyjęcie skorygowanego projektu budżetu na 2015 r. i projektu budżetu na   2016 rok.

 

1415 – 1450       Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

                        Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.

 

1450 – 1500       Zamknięcie XXIII Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków GIG.

                      

1500                 Obiad.

                                                                                      Prezes GIG

                                                                Rafał Piętka          

 


Do pobrania:


Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2023
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2