Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Interwencja GIG w sprawie przeprowadzania „kontroli terenowej” podczas weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w PODGiK.

Warszawa,   07-09-2015 r.

 

L.dz. 51/2015

PAN  ROMUALD  NOWAK

POMORSKI WOJEWÓDZKI  INSPEKTOR NADZORU

GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

UL. OKOPOWA 21/27

80-810 GDAŃSK

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

działając na podstawie art. 2 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710 ze zm.) oraz art. 6 ust.  1 Statutu Geodezyjnej Izby Gospodarczej - jako członkowie jej Rady - wnosimy  o niezwłoczne podjęcie przez Pomorskiego  Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru   Geodezyjnego i Kartograficznego działań w następującej sprawie.

            Członkowie Geodezyjnej Izby Gospodarczej prowadzący działalność gospodarczą na terenie Powiatu Tczewskiego, zwrócili się do Rady GIG z siedzibą     w Warszawie z wnioskiem o podjęcie interwencji w przedmiocie nieprawidłowości, jakie napotykają wykonawców prac geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Tczewie, a które dotyczą przeprowadzenia „terenowych pomiarów kontrolnych” podczas weryfikacji dokumentacji  geodezyjnej i kartograficznej w  PODGiK.

            Jak stanowi art. 12b. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały zbiory danych lub inne materiały stanowiące   wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, niezwłocznie weryfikuje je pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a. oraz opracowywania wyników tych pomiarów,  a także kompletności przekazywanych wyników wykonywanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych. Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. W zależności od rezultatów weryfikacji przekazane materiały podlegają przyjęciu do zasobu albo są zwracane wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.                                                                                                                                                 W tym miejscu należy zauważyć, że ustawodawca nie przewidział „terenowych pomiarów kontrolnych”,  a weryfikacja, o której mowa w przepisach ogranicza się jedynie do zgodności dokumentacji geodezyjnej z przepisami prawa.

            Przeprowadzanie  "terenowych pomiarów kontrolnych" w PODGiK w Tczewie poza tym, że jest czynnością niezgodną z przepisami prawa, wydłuża proces przyjęcia prac do PZGiK.  Daje także możliwość  nadużyć  pracownikom  PODGiK,  którzy w sposób absolutnie subiektywny i arbitralny dokonują oceny pracy geodezyjnej   i kartograficznej w zakresie jej legalności  i rzetelności.

            W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 7b ust 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, a w szczególności zgodności wykonywania prac geodezyjnych  i kartograficznych z przepisami ustawy, należy do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

            Jednocześnie informujemy, że powyższe stanowisko przyjął również Główny Geodeta Kraju w piśmie z dnia 18 marca 2015 r.  znak: KN-O.405.9.2015, wskazując, iż działanie takie („kontrola terenowa”) stanowi naruszenie przepisów kompetencyjnych.

            W związku z powyższym wnosimy o niezwłoczne podjęcie działań nadzorczych, mających na celu wyeliminowanie praktyki „kontroli  terenowej”. Jednocześnie z uwagi na ważkość problemu, którego sprawa ta dotyczy, zwracamy się z prośbą o możliwie najszybsze ustosunkowanie się do niniejszego pisma.

                                                                     Z poważaniem,

                                                                                              Prezes

                                                                       Geodezyjnej Izby Gospodarczej

                                                                                         Rafał Piętka

 
Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2024
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2