Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Zawiadomienie XXIV Walne Zgromadzenie Członków GIG

                 Na podstawie Art. 15  Statutu Geodezyjnej Izby Gospodarczej Prezydium Rady GIG   zwołuje w dniach 10 i 11 czerwca 2016 r.  XXIV Walne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Członków  Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Obrady Zgromadzenia odbywać się będą w  Pogorzelicy OWS STOCZNIOWIEC ul. Teligi 1 w sali konferencyjnej.

 

    I . SEMINARIUM

W pierwszym dniu tj. 10 czerwca 2016 roku (piątek) w godzinach od 9.00 do 14.00    odbędzie się Seminarium dyskusyjne.

Program Seminarium:

a) „Przygotowanie do realizacji  projektów ZSIN Faza II  i K-GESUT w oparciu  o doświadczenia z zakończonych projektów ZSIN i K-GESUT”.

b) „Geodeta czy Pirat?  Krótka rozprawa  o prawie własności intelektualnej.”

Na Seminarium zapraszamy członków Izby oraz wszystkich chętnych, zainteresowanych w/w problematyką.

 

II ZEBRANIE RADY IZBY

W dniu 10 czerwca 2016 roku o godz. 1500 odbędzie się otwarte dla członków Izby posiedzenie Rady na którym przewidziana jest dyskusja na temat aktualnych problemów naszego zawodu.

O godz. 1900 odbędzie się krótkie spotkanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej oraz Prezesa Oddziału Zachodniopomorskiego i Przedstawicieli Regionalnych.

O godzinie 2000  przewidujemy uroczystą kolację.

 

III WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 11 czerwca 2016 r.  XXIV  Walne  Zgromadzenie  Członków  GIG  rozpocznie się o godzinie 900  w  pierwszym  terminie  i godzinie 930  w  drugim  terminie.

 

PORZĄDEK OBRAD XXIV WALNEGO ZGROMADZENIA GIG

800 – 900           Rejestracja uczestników i wydawanie mandatów.

900 – 910           Otwarcie obrad I termin                   

930 – 940           Otwarcie obrad II termin i powitanie przybyłych gości.

940 – 1030         Przyjęcie porządku dziennego obrad.

                           Powołanie Przewodniczącego obrad.

                           Wystąpienia zaproszonych gości.

 

1030 – 1045       Powołanie Komisji Walnego Zgromadzenia:

                        a) mandatowej,

                        b) skrutacyjnej,

                        c) wnioskowej.

                        Sprawozdanie Komisji mandatowej.

 

1045 – 1115       Sprawozdanie  Prezesa GIG z działalności Izby od dnia  27 czerwca 2015 r.

                            do dnia 11 czerwca 2016 r.

                            Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

                            Dyskusja nad sprawozdaniami.

 

1115 – 1130       Przerwa kawowa.

1130 – 1200       Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom organów Izby.

 

1200– 1400        Prezentacja proponowanych zmian w Statucie Izby.

                            Dyskusja nad projektem tych zmian.

                            Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Izby.

                            Prezentacja proponowanych zmian w Regulaminach.

                           Dyskusja nad projektem tych zmian.

                           Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminów.

                                    

1400 – 1410     Przyjęcie skorygowanego projektu budżetu na 2016 r. i projektu budżetu na  2017 rok.

 

1410 – 1450       Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

                            Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.

 

1450 – 1500       Zamknięcie XXIV Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków GIG.

                      

1500                 Obiad.

                                                                                        Prezes GIG

                                                                                       Rafał Piętka

 


Do pobrania:


Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2024
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2