Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Notatka z XXIV Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia Członków GIG

W dniach 10-11 czerwca 2016 r. w Pogorzelicy odbyło się dwudniowe spotkanie członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

W pierwszym dniu tj. 10 czerwca 2016 roku (piątek) odbyło się Seminarium dyskusyjne o tematyce:

a)      „Przygotowanie do realizacji  projektów ZSIN Faza II  i K-GESUT w oparciu                      

       o doświadczenia  z zakończonych projektów ZSIN i K-GESUT”.

b)     „Geodeta czy Pirat?  Krótka rozprawa  o prawie własności intelektualnej.”

W omówieniu doświadczeń z realizacji projektów wzięli udział przedstawiciele administracji geodezyjnej oraz wykonawcy, w tym także biorący udział  w realizacji projektów. W dyskusji podnoszono problemy:

·        Niskiej jakości wykonanych prac oraz niewykonania części prac szczególnie przez tych Wykonawców,  którzy pozyskali zamówienie za niską cenę, a następnie szukali podwykonawców za cenę, nie dającą możliwości właściwego wykonania prac.

·        Konieczności udziału geodetów powiatowych w kontroli i nadzorze nad wykonaniem w trakcie prac. Nie sprawdził się nadzór jednej firmy wyłonionej w przetargu.

·        Wszyscy zebrani zgodnie uznali, że korzystny jest udział w pracach firm lokalnych     (z terenu województwa) w charakterze  członków konsorcjów lub podwykonawców. Zapewni to zachowanie jakości z racji znajomości lokalnych standardów oraz możliwości późniejszego wyegzekwowania poprawek, nawet po upływie okresu rękojmi.

·        Konieczności zmiany warunków zamówienia, gdzie najniższa cena nie będzie pełnić roli dominującej.

 

W drugiej części seminarium omówiono problemy korzystania z oprogramowania bez posiadania ważnej licencji i zagrożeń z tego tytułu.

W godzinach poobiednich odbyło się otwarte posiedzenie Rady Izby, gdzie przeprowadzono dyskusję środowiskową dotyczącą wszelkich spraw dotyczących naszego zawodu, która stanowiła podstawę wypracowania wniosków do podjęcia przez Walne Zgromadzenie.

W dniu 11 czerwca odbyło się Walne Zgromadzenie Geodezyjnej Izby Gospodarczej poświęcone sprawom statutowym.

 

Członkowie GIG biorący udział w Walnym Zgromadzeniu zobowiązali Radę Izby aby czyniła starania, aby zrealizować następujące wnioski :

1.      Należy podjąć pilne działania prowadzące do zawarcia porozumienia przez wszystkie geodezyjne organizację społeczne , dla wypracowania i realizacji podstawowych celów branży

2.      Dla usprawnienia obsługi geodezyjnej inwestycji w przygotowywanym Projekcie Kodeksu Budowlanego należy wpisać geodetę jako pełnoprawnego uczestnika procesu budowlanego, a także umieścić wszystkie obowiązki inwestora i projektanta dotyczące problemów geodezyjnych

3.      Do czasu powołania samorządu zawodowego geodetów należy upoważnić GGK        do wydawania standardów technicznych, dla poszczególnych asortymentów prace,     w formacie instrukcji technicznych ( z wzorami podstawowych dokumentów)

4.      W trybie pilnym należy zlikwidować bariery biurokratyczne, które opóźniają procesy inwestycyjne i przekształcenia własnościowe

Dotyczy to:

- likwidacji licencji

- udostępniania zgłaszającym prace geodezyjne wszystkich materiałów z zasobu

- dla wszystkich prac trzeba wrócić do ustalenia ryczałtowej opłaty wnoszonej jednorazowo po ich wykonaniu

- konieczna jest rezygnacja z weryfikacji prac przez PODGiK, które wykonują geodeci z państwowymi uprawnieniami , jako gwarancję jakości należy wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia dla wykonawców

- likwidacji trybów administracyjnych przy rozgraniczaniu i podziałach nieruchomości

5.      Izba powinna zabiegać o zmianę przepisów dotyczących zamówień publicznych aby:

- najniższa cena stanowiła wagę max. 60%

- pozostałe kryteria powinny odnosić się do doświadczenia wykonawcy, zasobów ludzkich, form zatrudnienia, kluczowego personelu itp.

- najniższa i najwyższa cena powinna być odrzucana

- przy dużych pracach geodezyjnych zamawiający powinien wpłacać wykonawcy zaliczkę w wysokości 20-30%.

6.      Konieczne jest stworzenie warunków zakupu grupowego oprogramowania wykorzystywanego w wykonawstwie geodezyjnym oraz warunków korzystania           z pozyskanego oprogramowania w „chmurze obliczeniowej” przez członków GIG        i podmioty obce. W miarę możliwości projekt zakupu sfinansować ze środków zewnętrznych np. unijnych.

7.       Niezbędne jest pozyskanie wzorów postępowania (wraz z opinią prawną)dla wdrażania, w firmach należących do Izby, procedur chroniących każdą firmę przed instalacją nielegalnego oprogramowania.

8.      Należy kontynuować działania w sprawie wydania przez GUGiK czasowych Norm Czasu Pracy w Geodezji przy udziale wszystkich organizacji tj. GIG, SGP, PGK          i PTG. Ułatwi to wycenę prac geodezyjnych dla zleceniodawców (kwoty przeznaczenia), a dla wykonawców  (określenie rażąco niskiej wyceny), co zapewni unormowanie rynku prac geodezyjnych.

 

                                   Wiceprezes GIG

                                    Sławomir Leszko
Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2023
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2