Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Zawiadomienie XXV Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków GIG

                         Na podstawie Art. 15  Statutu Geodezyjnej Izby Gospodarczej Prezydium Rady GIG   zwołuje w dniach  9 i 10 czerwca 2017 r.  XXV Walne Sprawozdawczo - Wyborcze  Zgromadzenie Członków  Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

Obrady Zgromadzenia odbywać się będą w Warszawie w  Hotelu Holiday Park przy                                         ul. Heroldów 1b w sali Plenarnej III p.

 

I.      SEMINARIUM

W pierwszym dniu tj.  9 czerwca 2017 roku (piątek) w godzinach  od 1530 do 1730 odbędzie się Seminarium.

Program Seminarium:

a) referat Prawne procedury chroniące firmę przed instalacją nielegalnego oprogramowania”                                  

   COB BUSINESS sp. z o. o z Katowic

b) referat:  „Odpowiedzialność  cywilna w zawodzie geodety. Analiza ryzyk w kontekście zakresu ochrony                             

  oferowanego przez zakłady ubezpieczeń”

 

II.      OTWARTE ZEBRANIE RADY IZBY

W dniu 9 czerwca 2017 roku o godz. 1800 odbędzie się  otwarte dla wszystkich członków Izby spotkanie Rady Izby (z uczestnictwem Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej i Przedstawicieli Regionalnych).

O godzinie 2000 przewidujemy uroczystą kolację.

 

         III.      WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 10 czerwca 2017 r.  XXV  Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie  Członków  GIG  rozpocznie się o godzinie 900  w  pierwszym  terminie  i godzinie 930  w  drugim  terminie.

1.    Rejestracja członków XXV Walnego Zgromadzenia GIG – wydanie mandatów.

2.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i powitanie przybyłych gości.

3.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

4.    Powołanie przewodniczącego obrad.

5.    Wystąpienia zaproszonych gości.

6.     Powołanie komisji Walnego Zgromadzenia:

a)      mandatowej,

b)      skrutacyjnej,

c)      wnioskowej.

7.    Sprawozdanie komisji mandatowej.

8.    Sprawozdanie Prezesa GIG z działalności Izby od 11 czerwca 2016 r. do 10 czerwca 2017 r. 

9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

11 15   -   11  30               Przerwa kawowa

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom organów Izby.

12. Przyjęcie skorygowanego projektu budżetu na 2017 r. i projektu budżetu na 2018 rok.

13. Wybory Prezesa Izby.

14. Wybory Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

15. Ukonstytuowanie się Rady Izby, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

16. Sprawozdanie komisji wnioskowej.

17. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.

18. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa  Izby.

19. Zamknięcie XXV  Walnego Sprawozdawczo – Wyborczego Zgromadzenia GIG.

15 00      Obiad.

                                                                                  Prezes GIG 

                                                                                 Rafał Piętka

                                                                     

 


Do pobrania:


Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2024
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2