Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
Notatka z XXV Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej

W dniach 9 i 10 czerwca 2017 r. w Warszawie odbyło się dwudniowe spotkanie członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej.

W pierwszym dniu, tj.  9 czerwca 2017 roku odbyło  się seminarium o tematyce:

a)  „Prawne procedury chroniące firmę przed instalacją nielegalnego oprogramowania”,                                

b) „Odpowiedzialność cywilna w zawodzie geodety. Analiza ryzyk   w kontekście zakresu ochrony     oferowanego przez zakłady ubezpieczeń”.

 

W godzinach popołudniowych w dniu 9 czerwca 2017 roku    odbyło  się  otwarte dla wszystkich członków Izby posiedzenie Rady Izby z następującym porządkiem obrad:

1.    Omówienie spraw przygotowawczych  dotyczących  XXV Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków GIG.

2.    Informacja o inicjatywie Izby „Apel 45 GIG” .

3.    Bieżąca informacja z prac Zespołu Doradczego MIiB.

4.    Sprawy związane z Zachodniopomorskim Oddziałem GIG

5.    Wolne wnioski i sprawy bieżące.

 

W dniu 10 czerwca 2017 r. odbyło się   XXV  Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zgromadzenie  Członków GIG, na którym Prezes GIG złożył  sprawozdanie z działalności Izby za okres   od 21.06.2013 r. do 10.06.2017 r.( VI kadencja) oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie  z działalności Komisji Rewizyjnej.

Podczas obrad  przyjęto Regulamin Walnego Zgromadzenia GIG z Regulaminem Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia GIG oraz Regulaminem  Komisji Mandatowej Walnego Zgromadzenia GIG, przeprowadzono wybory, przedyskutowano najważniejsze sprawy wykonawstwa geodezyjnego, a także uchwalono istotne wnioski.

W wyniku wyborów przeprowadzonych na XXV Walnym Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniu GIG powołano nowe władze GIG w następującym składzie: Prezes -  Rafał Piętka, Rada Izby: Sławomir Leszko, Krzysztof Lichończak, Krzysztof Rogala, Władysław Baka,  Bogdan Grzechnik,  Rafał Kraska, Jan Połeć,  Karol Sołtysiak, Tomasz Soszka.

Rada Izby wyłoniła ze swego grona trzech Wiceprezesów: Sławomir Leszko, Krzysztof Lichończak, Krzysztof Rogala.

Wybrano także Komisję Rewizyjną Izby, która ukonstytuowała się w następujący sposób: Tomasz Białożyt - przewodniczący,    Elżbieta Jędrzejewska-Filek, Jan Malicki.                

Wybrana i ukonstytuowana Komisja Rozjemcza składa się z następujących osób: Mirosław Schumacher  – przewodniczący, Mirosław Pawlik –sekretarz, Sławomir Zając.

 

Nowo wybrany Prezes,  Rafał Piętka w swym wystąpieniu podziękował za zaufanie dla Rady Izby oraz wskazał główne kierunki działania Izby w nowej kadencji.

 Komisja Wnioskowa powołana w dniu 10.06.2017 r. na XXV Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej i działająca w składzie: Karol Sołtysiak – przewodniczący, Bogdan Grzechnik – członek, Jakub Krawczak – członek przedstawiła następujące wnioski zgłoszone do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie:

1.    XXV Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Izby do podjęcia działań w celu doprowadzenia do udoskonalenia i wdrożenia do stosowania standardu wymiany danych GML oraz nieodpłatnego udostępniania wykonawcom prac, schematu formatu (w wersji numerycznej) oraz walidatorów schematu.

2.    XXV Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Izby do podjęcia działań w celu przywrócenia odrębnych przetargów na prace geodezyjne dla dróg, autostrad oraz linii kolejowych.

3.    XXV Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Izby do podjęcia działań w celu dążenia do jednolitej, zorganizowanej na stopniu centralnym struktury służby geodezyjnej i kartograficznej.

4.    XXV Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę i Komisję Rewizyjną Izby do wykonania analizy sytuacji finansowej i weryfikacji liczby członków Zachodniopomorskiego Oddziału GIG, a następnie zobowiązuje Radę GIG do podjęcia stosownych działań, w tej sprawie, zgodnie ze statutem Izby,

5.    XXV Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Izby do kontynuacji działań zmierzających do podpisania porozumienia wszystkich organizacji geodezyjnych i kartograficznych skupionych wokół „Apel 45”, dotyczącego uzgodnionej, najważniejszej dla całej branży, grupy wniosków.

6.    XXV Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Izby do podjęcia działań zmierzających do pozyskania nowych członków Izby, poprzez upublicznienie informacji o działaniach podejmowanych przez Geodezyjną Izbę Gospodarczą i uzyskanych rezultatach tych działań.

7.    XXV Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Izby do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie do systemu prawnego obowiązkowego ubezpieczenia OC geodety.

 

Prezes GIG

Rafał Piętka

 
Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2024
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2