Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  
 
aktualnosci
XXX Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej 26 i 27 maja 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie Art. 15  Statutu Geodezyjnej Izby Gospodarczej Prezydium Rady   GIG zwołuje w dniach  26 i 27  maja 2023 r. XXX  Walne  Sprawozdawcze    Zgromadzenie  Członków   Geodezyjnej  Izby  Gospodarczej. 

Obrady Zgromadzenia odbywać się będą w  Szczecinie  w Grand Focus Hotel Szczecin   ul. 3 Maja 22.

I.                   SYMPOZJUM/PREZENTACJA  

W pierwszym dniu tj.  26 maja 2023 roku (piątek)

1315  Obiad

od 1400 do 1500  Wykład prowadzony przez przedstawicieli Politechniki Morskiej   w Szczecinie (prorektor dr inż. Grzegorz Stepień, mgr inż. Krzysztof Beczkowski, mgr inż. Kamil Borczyk) -Wykorzystywanie nowoczesnych technik pomiarowych w pracach geodezyjnych.

od 1500 do 1530      Wykład prowadzony przez Geodetę Miasta Szczecin Wojciecha Wnuka -Służba Geodezyjna w m. Szczecin po reformie administracji.   

od 1530 do 1600       Wykład prowadzony przez przedstawiciela firmy Geotronics Dystrybucja   Sp. z o.o. Kraków (Paweł Jakubów)-Zintegrowane techniki pomiarowe firmy Trimble.

od 1600 do 1730        Pokaz sprzętu i prezentacja oprogramowania  firmy Trimble.

Na Sympozjum zapraszamy członków Izby oraz wszystkich chętnych, zainteresowanych w/w problematyką. Sympozjum  jest nieodpłatne dla członków GIG.

Dla wszystkich pozostałych osób opłata wynosi 60,00  zł.

II.                OTWARTE ZEBRANIE RADY IZBY  

W dniu 26 maja 2023 roku o godz. 1800 - 1930    odbędzie się  otwarte dla wszystkich członków Izby spotkanie Rady Izby (z uczestnictwem Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej i Przedstawicieli Regionalnych).

20 00       Uroczysta Kolacja   

III.              WALNE ZGROMADZENIE

W dniu 27 maja 2023 r.  XXX  Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie  Członków  GIG  rozpocznie się o godzinie 900  w  pierwszym  terminie  i godzinie 930  w  drugim  terminie.

1.    Rejestracja członków XXX Walnego Zgromadzenia GIG – wydanie mandatów.

2.    Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i powitanie przybyłych gości.

3.    Przyjęcie porządku dziennego obrad.

4.    Powołanie Prezydium obrad.

5.    Wystąpienia zaproszonych gości.

6.    Powołanie komisji Walnego Zgromadzenia:

a)      mandatowej,

b)      skrutacyjnej,

c)      wnioskowej.

7.    Sprawozdanie komisji mandatowej.

8.    Sprawozdanie Prezesa GIG z działalności Izby od 29 maja 2022 r. do 27 maja 2023 r.

9.    Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej od 29 maja 2022 r. do 27 maja 2023 r.

10.  Dyskusja nad sprawozdaniami.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium poszczególnym członkom organów Izby.

  1. Prezentacja proponowanych zmian w Statucie Izby. Dyskusja nad projektem tych zmian.

Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Izby.

13. Przyjęcie skorygowanego projektu budżetu na 2023 r. i projektu budżetu na 2024 r.

14. Sprawozdanie komisji wnioskowej.

15. Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.

16. Zamknięcie XXX Walnego Sprawozdawczego Zgromadzenia GIG.  

14 00      Obiad 

                                                                                        Prezes GIG                                               

                                                                                   Krzysztof Lichończak

 

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia  na XXX Walne Sprawozdawcze  Zgromadzenie Członków  GIG.

Dodatkowo w terminie późniejszym zostaną przekazane następujące dokumenty:

  1. Sprawozdanie Prezesa GIG.
  2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  3. Projekt zmian Statutu GIG.
  4. Skorygowany projekt budżetu na 2023 rok.
  5. Projekt budżetu na 2024 rok.
Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2023
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2