Poniżej znajdują się pola logowania. W celu uzyskania dostępu
do ograniczonych stref serwisu, musisz się zalogować.
 
Chcesz zostać członkiem GIG?
Reprezentowanie interesów firmy przez ekspertów z Izby, specjalistyczne szkolenia, zniżki na sprzęt i usługi, porady prawne, wsparcie przy pozyskiwaniu zleceń - to tylko niektóre z przywilejów członków GIG.
dołącz do nas
Pogoda:  zamglenia | aktualizacja prognozy: 2019-11-15 00:00:004°C | NE9 km/h | 1017 hPa
 
szkolenia
Szkolenie z roszczeń i zabezpieczenia własnej umowy w stosunku do nieuczciwych zleceniodawców 25.11.2019 r. Rzeszów

           GEODEZYJNA IZBA GOSPODARCZA

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE GIG 

                                               Rzeszów, 25-11-2019 r.

    Geodezyjna Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza  na cykl szkoleń

z roszczeń i zabezpieczenia własnej umowy w stosunku do nieuczciwych zleceniodawców.

Celem udziału w szkoleniu jest uzyskanie praktycznych umiejętności w negocjowaniu warunków odpowiedzialności w umowach, oceny zasadności roszczeń z tytułu (niewłaściwej) realizacji zawartych umów, ochrony własnych interesów oraz szacowania ryzyka związanego z wdaniem się w spór co do realizacji umowy.

Szkolenie polecamy:

·       osobom odpowiedzialnym za negocjowanie warunków umów,

·       właścicielom firm, członkom zarządów, kierownikom jednostek,

·       wszystkim osobom, które w swojej pracy spotykają się z problemami wynikającymi z realizacji umów, rękojmi lub gwarancji - zarówno po stronie wykonawcy, jak i po stronie nabywcy usług.

 

Szkolenie poprowadzi

  Pan Szymon Wróbel, Radca Prawny

 

Szkolenie odbędzie się dnia 25-11-2019

w Hotelu Hilton Garden Inn Rzeszów przy  ul. Wacława Kopisto 1                           w  Rzeszowie  w sali Magnum na I p. w godzinach od 9:00 do 15:00

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi   350 zł
Dla Członków GIG koszt udziału wynosi 250 zł

 

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

 

Należności prosimy przesyłać na konto:

Geodezyjna Izba Gospodarcza                            ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

Nr r-ch:  61 1240 6175 1111 0000 4574 9045

w terminie do 12-11-2019 r.

Prosimy też o wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawierającego wszystkie niezbędne informacje do wystawienia faktury.

 

KONTAKT:

Geodezyjna Izba Gospodarcza
Ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel. (22) 827-38-43 
Adres e-mail: biuro@gig.org.pl

                    PROGRAM SZKOLENIA

1.    Ogólna charakterystyka instytucji prawnych regulujących problematykę odpowiedzialności kontraktowej, rękojmi i gwarancji:

o   zasady realizacji zobowiązań - umowy starannego działania i umowy rezultatu;

o   źródła obowiązków stron umowy;

o   rękojmia i jej znaczenie;

o   charakter gwarancji w umowach o świadczenie usług;

o   relacje między przedsiębiorcami, z konsumentami                                      i w ramach zamówień publicznych.

2.   Odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy:

o   zasady odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej – przesłanki, rodzaje roszczeń, ciężar dowodu;

o   odpowiedzialność za podwykonawców;

o   odpowiedzialność kontraktowa a deliktowa - zbieg roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej                                         i deliktowej;

o   umowna modyfikacja zasad odpowiedzialności.

3.   Odpowiedzialność cywilna a ubezpieczenie.

4.   Rękojmia i Gwarancja:

o   rękojmia – pojęcie, regulacja, rodzaje, dopuszczalne roszczenia;

o   gwarancja – pojęcie, forma i treść gwarancji, czas trwania gwarancji, redagowanie postanowień gwarancji;

o   rękojmia a gwarancja – które uprawnienia mają pierwszeństwo, uprawnienia korzystniejsze dla zamawiającego i dla usługodawcy, rezygnacja                          z gwarancji, skutki wyboru określonego reżimu.

5.   Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji z umowy o dzieło i umowy zlecenia (umowy  o świadczenie usług).

6.   Kary umowne:

o   reguły odpowiedzialności z tytułu kary umownej;

o   odpowiedzialność z tytułu kary umownej                                                        a odpowiedzialność odszkodowawcza;

o   miarkowanie kary umownej;

o   kara umowna w kontekście ubezpieczenia OC                                             i gwarancji.

7.   Prawo kształtujące uprawnienia wierzyciela i skutki skorzystania z nich:

o   odstąpienie od umowy i jego skutki - np. dla kar umownych;

o   odmowa przyjęcia świadczenia, wstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia – z zapłatą, realizacją prac.

8.   Dochodzenie i obrona roszczeń w sądzie – koszty, zasady, terminy - nowelizacja procedury cywilnej.

9.   Pytania, dyskusja, konsultacje.

 

GEODEZYJNA IZBA GOSPODARCZA 2019   www.gig.org.pl


Do pobrania:


Wpisując wybrane wyrażenie odnajdziesz to czego szukasz w naszym serwisie!
Jeżeli chcesz otrzymywać najświeższe informacje na temat nowości w naszym serwisie, zostaw nam swój adres e-mail.

      
© Copyright Geodezyjna Izba Gospodarcza 2010-2019
created by mobime studio | support & modifications by GEOBID creators of GEOPORTAL 2